Zarówno na poziomie politycznym, jak i publicznym, problematyka dobrostanu zwierząt hodowlanych zdobywa coraz większą wagę w Europie. Traktat Unii Europejskiej wyznacza miejsce zwierzętom hodowlanym jako istotom czującym, a ciągłe wprowadzanie nowych regulacji ma na celu polepszenie ich warunków bytowych. Niemniej jednak, mimo tych działań, przeważająca część zwierząt hodowlanych przebywa w intensywnych warunkach hodowlanych.

Wyjątkowe zaniepokojenie budzi sytuacja kur niosek – 243 milionów z nich pozostaje zamkniętych w bateryjnych klatkach na terenie Unii Europejskiej, gdzie nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Coraz szersza świadomość społeczeństwa dotycząca pochodzenia konsumowanej żywności oraz metod jej produkcji prowadzi do rozwoju rynku żywności etycznej w Europie. Rynek żywności ekologicznej szacowany jest obecnie na wartość 11 miliardów euro. Badania opinii publicznej pokazują rosnące aspiracje konsumentów z Grupy Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Węgry, Polska, Słowacja) do podniesienia standardów dobrostanu zwierząt.

Reagując na rosnące oczekiwania konsumentów, wiele firm decyduje się na wdrażanie standardów społecznych i ekologicznych do swojej praktyki biznesowej poprzez politykę społecznej odpowiedzialności. Niektóre z nich zaczynają odpowiadać na zapotrzebowanie na żywność produkowaną przy zachowaniu wysokich standardów dobrostanu zwierząt, a jajka z hodowli bezklatkowych są pierwszymi produktami tego typu dostępnymi na półkach sklepów Grupy Wyszehradzkiej.

Supermarkety, będące głównym miejscem zakupów dla wielu osób, mają istotny wpływ na formowanie zachowań i nawyków konsumentów. Mają one również możliwość promowania wybranych produktów przez różnego rodzaju kampanie informacyjne, etykiety produktowe czy promocje cenowe.

Organizacje pozarządowe z Grupy Wyszehradzkiej zorientowane na prawa zwierząt przeprowadziły badanie dotyczące dostępności jaj z produkcji bezklatkowej w głównych sieciach supermarketów w tym regionie. Nasz raport zaprezentuje wyniki tego badania dla czterech krajów, podkreślając wpływ różnorodnych metod produkcji jaj na dobrostan zwierząt oraz korzyści dla biznesu płynące ze zwiększonej sprzedaży jaj z hodowli bezklatkowej.