W aktualnej kulturze społeczeństwa, dominuje przekonanie, iż częstość występowania depresji wśród młodych osób jest konsekwencją ich nieustannego korzystania z mediów społecznościowych. Niemniej jednak, czy taki wniosek jest bezdyskusyjnie prawdziwy?

Profesor Janis Whitlock z Uniwersytetu Cornella wypowiedział pewne słowa, które doskonale ilustrują współczesne postrzeganie kwestii mediów społecznościowych: „Jeżeli naszym celem było stworzenie atmosfery sprzyjającej masowej produkcji jednostek pozbawionych poczucia celu i sensu, to możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces”. Kwestia ta jest coraz bardziej podkreślana – długotrwałe przebywanie w świecie social mediów może prowadzić do wielu problemów natury psychicznej.

Bezustanne porównywanie swojego życia z idealizowanymi reprezentacjami innych użytkowników, szczególnie na Instagramie, może prowadzić do uczucia osamotnienia, alienacji oraz zmęczenia nadmiarem informacji. Może to także wywołać frustrację, obniżyć samoocenę i negatywnie wpływać na postrzeganie przyszłości.