Ustalenie przyczyn, dla których młodzi ludzie sięgają po substancje psychoaktywne oraz opracowanie efektywnych strategii prewencyjnych stanowi priorytetowe wyzwanie dla osób związanych z edukacją i rozwojem młodzieży, zwłaszcza w obecnych czasach. Ten obszar wymaga również nieustannego dostosowywania przepisów prawa, metod edukacyjnych, działań profilaktycznych oraz wsparcia dla osób, które borykają się z problemem samodzielnie.

Wiele osób ma świadomość szkodliwości nadmiernego korzystania z substancji psychoaktywnych, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z pełnej skali negatywnych konsekwencji takiego zachowania u młodych ludzi. Ci, którzy bezpośrednio doświadczają szkód wynikających z używania substancji przez nastolatki, często skupiają swoją uwagę na najbardziej drastycznych przypadkach, takich jak uzależnienie, nie dostrzegając jednocześnie faktu, że nawet sporadyczne korzystanie z substancji psychoaktywnych przez młode osoby niesie ze sobą negatywne konsekwencje na wielu płaszczyznach.

Stawia to specjalne wyzwania przed osobami pracującymi zawodowo z młodzieżą i ich rodzinami. Ich zadaniem jest przekazywanie rzetelnej wiedzy, promowanie edukacji zdrowotnej oraz udzielanie wsparcia w radzeniu sobie z problemem używania i nadużywania substancji.

Niniejszy artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na istotę problemu nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodzież, wyzwania stojące przed psychologami i terapeutami pracującymi z młodymi ludźmi doświadczającymi trudności oraz możliwości działań w celu sprostania tym wyzwaniom.