Rozważmy fascynujące zjawisko znane jako świadomy sen, które polega na umiejętności sterowania własnymi snami. Ten niezwykły stan umysłu pozwala śniącemu na tworzenie i manipulowanie swoimi marzeniami sennymi, jednocześnie zachowując pełną świadomość i zdolność logicznego myślenia. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak działa świadomy sen? Jakie korzyści może przynieść? Jakie są różne techniki wykorzystywane do osiągnięcia świadomego snu? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w niniejszym tekście.

Pierwsze pytanie, które przychodzi na myśl, to co to jest świadomy sen? Jest to specyficzne doświadczenie snu, często określane w literaturze jako lucid dream (LD). Jest to rodzaj snu, który możemy kontrolować, najczęściej występujący podczas fazy REM snu. Według statystyk, nawet 55% populacji doświadczyło przynajmniej raz w życiu takiego snu.

Podczas świadomego snu, śniący jest w stanie kreować swoje marzenia senne – podejmować decyzje, kontrolować swoje ruchy. Umiejętność ta jednak różni się między ludźmi i zależy od doświadczenia w świadomym śnieniu.

Początkowo pojęcie to zostało zdefiniowane przez holenderskiego psychiatrę i pisarza Frederika van Eedena w 1913 roku w jego pracy naukowej „A Study of Dreams”. Później, badania nad świadomym snem zostały potwierdzone naukowo w latach 70. XX wieku, dzięki pracą pioniera w tej dziedzinie, psychofizjologa dra Stephena LaBerge’a, który stworzył jedną z najbardziej popularnych technik do indukcji świadomego snu.

Jeżeli chodzi o metody indukcji, można zidentyfikować dwa kluczowe rodzaje świadomego snu:

Zakładając metodę indukowania, można podzielić świadomy sen na dwa główne typy:

WILD (Wake Inducted Lucid Dream) jest to świadomy sen wywołany bezpośrednio z jawy, gdzie osoba przechodzi do stanu świadomego snu bez utraty lub tylko z krótkim okresem utraty świadomości;

DILD (Dream Inducted Lucid Dream), obejmuje zestaw technik mających na celu odzyskanie świadomości podczas trwającego snu. Proces ten rozpoczyna się od zasypiania, następnie snu nieświadomego, aż do momentu, gdy osoba zdaje sobie sprawę, że to, co przeżywa, jest własnym snem.

Warto dodać, że świadome sny mogą różnić się pod względem poziomu kontroli nad snem, intensywności doświadczeń sennej rzeczywistości czy też długości trwania snu.