Rozważmy koncept tzw. „toksycznej przyjaźni”, której fundamentem jest manipulacja innych w celu osiągnięcia osobistych korzyści. Interakcje z toksycznymi przyjaciółmi przynoszą szereg negatywnych skutków, takich jak redukcja energii, pogorszenie samopoczucia czy utrata pewności siebie. Oczywiście, pytanie brzmi: jak poradzić sobie z tą niezdrową dynamiką i odzyskać utracone poczucie własnej wartości?

Przyjaźń, która jest zdrowa, opiera się na trwałej i głębokiej więzi emocjonalnej, duchowej i często intelektualnej między dwoma osobami. Przyjaciele są z reguły do siebie podobni pod wieloma względami, mają wspólne zainteresowania, podobne spojrzenie na świat oraz porównywalną wrażliwość i potrzeby. Ludzie, z którymi się zaprzyjaźniamy, mówią wiele o nas samych – stąd znane powiedzenie „Pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś”.

Wiele aspektów przyjaźni jest zbliżonych do cech miłości. Oba typy relacji wymagają zaangażowania obu stron. Budowanie przyjaźni wymaga wspólnie spędzanego czasu, dzielenia się doświadczeniami, które stają się fundamentem zaufania. Nie jest to jednak tożsame z związkiem romantycznym; raz ustanowiona przyjaźń nie wymaga ciągłych spotkań czy bliskości fizycznej. W przyjaźni najważniejsza jest bezinteresowność, gotowość do akceptacji drugiej osoby ze wszystkimi jej wadami i zaletami.

Przyjaciel to ktoś, kto nie tylko pozbawiony jest zazdrości o sukcesy innych, ale potrafi się nimi również cieszyć. To osoba, która jest wsparciem w trudnych chwilach. Niemniej jednak, w kulturze narcystycznej, w której żyjemy, coraz częściej obserwuje się płytkie relacje oparte na ilości znajomych czy „lajkach” na Facebooku. Ludzie mają skłonność do instrumentalnego traktowania innych, szukając korzyści dla siebie. Przeciwieństwem tego są prawdziwe przyjaźnie, które charakteryzują się radością z bycia razem i poczuciem bezpieczeństwa wynikającym z autentyczności.

Problem toksycznych relacji między przyjaciółmi często ma źródło w niskiej samoocenie i poczuciu niższości. Może zdarzyć się, że ktoś szuka przyjaźni z osobami, które podziwia lub które chciałby naśladować. Innym razem, może to być sytuacja, w której ktoś szuka przyjaciół, obok których czuje się lepszy, mądrzejszy czy bardziej atrakcyjny. W takich przypadkach, „przyjaciel” pełni rolę „pazia królowej”, jednak taka osoba również może odnosić korzyści z tej dynamiki, czując się potrzebna i biorąc udział w interesujących wydarzeniach.