Nie można ignorować faktu, że alkoholizm to poważna i długotrwała choroba, która nie tylko niszczy życie osób uzależnionych, ale również może stanowić zagrożenie dla życia innych. To jest realne zagrożenie, które ma wpływ na całe społeczeństwo.

Alkohol jest substancją psychoaktywną, która ma wpływ na nasz układ nerwowy. Zniekształca prawidłowe postrzeganie rzeczywistości, spowalnia reakcje oraz upośledza koordynację ruchową. Ponadto obniża czujność i koncentrację. Przez długotrwałe i nadmierne spożywanie alkoholu, nasze organy wewnętrzne są narażone na poważne uszkodzenia, co może prowadzić do śmierci.

Niestety, Polska znajduje się w gronie krajów o najwyższej średniej konsumpcji alkoholu na świecie. W rzeczywistości, możemy powiedzieć, że żyjemy w kraju, gdzie alkohol jest integralną częścią naszej kultury. Jest on obecny podczas różnego rodzaju okazji i często jest postrzegany jako sposób na „odstresowanie”. W takim otoczeniu łatwo jest przekroczyć granicę bezpieczeństwa i popaść w nałóg.

Zgodnie z danymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), alkoholizm dotyka ok. 700-900 tysięcy osób w Polsce. Jednak liczba Polaków, którzy nadużywają alkoholu, jest znacznie wyższa i wynosi nawet ponad 2 miliony osób!

Alkoholizm ma druzgocący wpływ na rodzinę. Nie tylko wpływa na życie osoby uzależnionej, ale również na życie jej bliskich. W przypadku choroby alkoholowej osoba uzależniona traci kontrolę nad ilością spożywanego alkoholu. Uzależnienie od alkoholu nie zawsze jest widoczne dla innych, a sama osoba uzależniona często nie zdaje sobie sprawy z problemu.

Poprzez umieszczenie alkomatu w domu, można monitorować i kontrolować spożycie alkoholu przez osobę uzależnioną w każdej z czterech faz choroby alkoholowej: prealkoholowej, ostrzegawczej, krytycznej i przewlekłej.

Zdaniem większości psychologów specjalizujących się w uzależnieniach, rozmowy o terapii i leczeniu powinny być prowadzone wyłącznie w trzeźwym stanie. Rozmowy z osobami pijanymi, które nie mają kontroli nad swoim zachowaniem, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Osoba uzależniona od alkoholu, nawet w zaawansowanym stadium choroby, ma okresy względnej trzeźwości. To właśnie te momenty są kluczowe dla prowadzenia spokojnej dyskusji na temat terapii i leczenia. Alkomat może pomóc nam zidentyfikować te chwile.