Jesteśmy często porywani przez bezustanny nurt obowiązków i stymulacji otoczenia. Wciąż zasypywani falą bodźców, rzadko kiedy skupiamy się na chwili obecnej i samych sobie, zamiast tego gubimy się w nieustającej spirale przeszłości i przyszłości. Pomimo tej powszechnej tendencji, istnieje możliwość zahamowania tego procesu dzięki praktyce medytacji, która stanowi fundament mindfulness. W ten sposób możemy ćwiczyć swoje ciało i umysł, co z kolei zdecydowanie poprawia jakość naszego życia.

Definiując medytację, można powiedzieć, że to technika poznawania siebie na głębszym poziomie, koncentracji swoich myśli na własnym wnętrzu. To przywiązanie do samego siebie. Według Osho, jest to zdolność do odczuwania radości z samotności oraz bycia szczęśliwym w swoim towarzystwie. Podczas medytowania jesteśmy swoimi najlepszymi kompanami.

Choć mogłoby się wydawać, że ta sama świadomość jest nam ciągle towarzysząca, w rzeczywistości rzadko kiedy skupiamy się całkowicie na sobie. Na nasze myśli składają się wiele różnych kwestii, często niezauważonych. Dzięki medytacji mamy możliwość uspokojenia umysłu i dosięgnięcia poziomu samoświadomości, który jest nieosiągalny w innych okolicznościach.

Nasze percepcje są zawsze skoncentrowane na określonym aspekcie – myślach, emocjach, wspomnieniach. Postrzeganie tych elementów jest automatycznie interpretowane przez nasz umysł. Z drugiej strony, podczas medytacji i treningu mindfulness, nacisk przesunięty jest z obiektów percepcji na proces percepcji jako taki.

Medytacja kojarzy się z głębokim spokojem i odpoczynkiem, jakiego doznaje nasz system nerwowy. Zamiast być ciągle bombardowanym różnymi bodźcami, możemy skupić się na sobie.

W centrum medytacji znajduje się wewnętrzna przestrzeń oferująca spokój. Istotnym elementem jest więc odnalezienie tej przestrzeni w sobie. Niektórzy mogą uważać to za trudne zadanie, uznając praktykę medytacji za zbyt wymagającą. Taka perspektywa wynika z kojarzenia medytacji wyłącznie z siedzeniem w bezruchu, co wydaje się niemożliwe w obliczu naszych licznych obowiązków. Osho, mając na uwadze wymagania współczesnego człowieka, stworzył Medytację Aktywną, dostosowaną do szybkiego tempa życia.

Zgodnie z filozofią Osho, aby doświadczyć prawdziwej świadomości i wewnętrznej ciszy, najpierw trzeba się odstresować, uwolnić od napięć, a nawet zmęczyć. Medytacje Aktywne na początku opierają się na szybkich ruchach i przyspieszonym oddechu, które pomagają wyładować emocje, oczyszczać siebie i nawigować przez blokady ciała i umysłu. Następne etapy, będące już bardziej spokojne, uspokajają umysł i wprowadzają nas w stan głębokiego relaksu. W rezultacie doświadczamy wolności, wewnętrznej harmonii, spokoju i odzyskujemy energię witalną. Według niektórych opinii, Medytacje Aktywne Osho są najbardziej naukowym sposobem integracji trzech aspektów umysłu – ciała, serca i intelektu.